Ergates ofereix els seus serveis de consultoria tant a petites i mitjanes empreses com a grans corporacions. L’activitat consultora s’exerceix sobre una base sòlida constituïda per la nostra metodologia de treball, basada en dos pilars fonamentals:

  • L’experiència acumulada en anys d’activitat en diferents clients i sectors.
  • La nostra qualificació i professionalització en les activitats de consultoria.

L’experiència aconseguida amb un gran nombre de clients i el recorregut ja com a Ergates, fa que l’empresa tingui una gran experiència en diferents sectors, com el de les entitats públiques, les telecomunicacions, el naval, el farmacèutic o el de la banca, entre d’altres. Cobrint tots els sectors i a tots els nivells.

L’equip que formem Ergates està integrament compost per enginyers superiors informàtics qualificats.